Archive for 未分類

西オーストラリア州研修 関西国際空港到着

全員元気に関西国際空港に到着しました。